Reklamace

Výměna zboží:
 
Pokud Vám doručené zboží nesedí, nezoufejte! Do 21 dnů Vám garantujeme výměnu velikosti, nebo dokonce výměnu za jiné zboží! Vše záleží na vzájemné domluvě, a proto neváhejte a kontaktujte nás! Podmínky pro výměnu jsou uvedeny níže.
 
Vrácení zboží:
 
V případě vracení zboží musí kupující nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování zaslat v původním obalu zpět v uvedené lhůtě - rozhodující je datum odeslání.
Ke vracenému zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty včetně faktury a záručního listu. 
Po obdržení vráceného zboží prodávající do sedmi dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Zákazníkovi bude vrácena částka bez poplatku za poštovné,dopravné a balné. Při vracení zboží nelze vracené zboží zasílat na dobírku, taková zásilka nebude prodávajícím převzata. V případě neuskutečnění eventuelní výměny zakoupeného zboží za jiný druh zboží z důvodu vrácení neúplného nebo poškozeného nebo použitého zboží, bude původně zakoupené zboží zasláno zpět kupujícímu, přičemž poštovné a balné ve výši 90,-Kč hradí kupující formou dobírky.
 
Při výměně nebo vrácení zboží je nutné dodržet tyto podmínky:
 
Zboží musí být nepoškozené
Zboží nesmí být použito
Zboží musí být kompletní
Nesmí být sundaná cedulka
Společně se zbožím dodejte doklad o koupi
Zboží nesmí být zasláno na naši adresu dobírkou
 
 
Reklamace přepravních služeb:
 
Cesta z našeho skladu k Vám domů je realizována přes smluvního dopravce! Bohužel nemůžeme zaručit jeho bezchybnost. Proto při přebírání zásilky dbejte zvýšené opatrnosti především na:
 
Zjevné mechanické poškození zásilky
Promáčení zásilky
Otevřenou nebo či znovu zalepenou zásilku
Zásilku si tedy vždy pečlivě prohlédněte a neváhejte reklamovat u přepravce! V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít a musí požadovat po přepravci sepsání zápisu ohledně zjištěných závad, případně reklamační protokol. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. 
 
Reklamace zboží:
 
Na naše zboží poskytujeme dvouletou záruční dobu. Záruční podmínky se řídí platným ustanovením Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. se všemi příslušnými novelami a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 643/1992 Sb. se všemi příslušnými novelami, případně Obchodním zákoníkem 513/1991 Sb. se všemi příslušnými novelami. Záruční a reklamační podmínky jsou dále upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 
Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat písemně elektronickou poštou prodávajícího. Při zjištění poškození zásilky při přebírání od přepravní společnosti, je kupující povinen takové poškození nahlásit přepravní společnosti a sepsat s jejím pracovníkem zápis o poškození zásilky, případně může zásilku odmítnout převzít z důvodu poškození Záruční lhůta začíná běžet od převzetí zboží a záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví v záruční lhůtě. 
Záruku Vám nebudeme moci uznat v těchto případech:
 
Pokud jste zboží používali k jiným než určeným účelům (např. Boty určené do haly používali venku, s botami určenými na běh hráli fotbal, atd…)
Úpravy a zásahy do struktury výrobku
Běžným opotřebením
Údržba v rozporu s návodem
Zanedbání péče o výrobek
Při mechanickém poškození vzniklým neopatrnou manipulací
 
 
Kupující reklamované zboží musí zaslat na vlastní náklad na adresu provozovny prodávajícího. 
K reklamaci je nutné přiložit kopii faktury a případně originál záručního listu, byl-li součástí dodávky. 
Reklamované zboží je nutné reklamovat kompletní, včetně všech součástí a nejlépe v originálním obalu nebo v obalu, který bude odpovídající pro dané zboží tak, aby se zboží při dopravě nepoškodilo. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží při dopravě z důvodu nedostatečně zabaleného zboží. Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží  zákazníkem prodávajícímu hradí zákazník.  Při reklamaci nelze zasílat zboží na dobírku, taková zásilka nebude prodávajícím převzata.